cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Reply
Indira-eswitch1
New Member

Sharepoint list with muliple lookupfields from different lists

Info: ik heb een sharepoint-lijst gemaakt voor onze verkoop. Elke lijst is gekoppeld aan verschillende andere lijsten. Dus op basis van opzoekvelden.

 

Scenario: Mijn basislijst is de lijst met klanten. Ik heb ook een lijst met afleveradressen met een zoekopdracht op de naam van de klant. Beide lijsten zijn gekoppeld aan de Verkooplijst.

 

Probleem: ik wil het afleveradresformulier in PowerApps wijzigen. Het is dus de bedoeling dat de afleveradressen naar een geselecteerde klant worden gefilterd. Op die manier hoef ik niet altijd tussen alle adressen te zoeken. Het probleem is nu dat opzoekvelden niet in de lijst met beschikbare velden staan. Dit heb ik geprobeerd op te lossen door het veld "klant" direct te koppelen aan de gegevens klanten. Dit heeft ook gewerkt. Het probleem is nu dat ik de afleveradressen kan niet filteren op de waarde die in die datakaart staat vermeld. Ik kwam toen op het idee om een ​​collectie te maken, maar deze geeft ook niet de gegevens van de opzoekvelden weer.


Heeft iemand een oplossing?
Mijn excuses voor mijn Engels.

2 REPLIES 2
Drrickryp
Super User
Super User

Hi @Indira-eswitch1 

If you have the possibility of having multiple addresses for one customer, I suggest that you have two lists, one for customers and the second for address.  The addresses list should also contain a field for the customerID that saves the ID of the Customer list.  You could then have a dropdown for customers and a gallery say AddressGallery with the Items property Filter(Address,customerID=Dropdown1.Selected.ID).  You could then have an Edit form for the Address list with the Data Source Address and the Item property Lookup(Address, ID=AddressGallery.ID).  That way you could easily change an address or add a new one for that company.

 

Als je de mogelijkheid hebt om meerdere adressen voor één klant te hebben, raad ik je aan om twee lijsten te hebben, één voor klanten en één voor adres. De adressenlijst moet ook een veld bevatten voor de klant-ID waarin de ID van de klantenlijst wordt opgeslagen. U kunt dan een vervolgkeuzelijst voor klanten hebben en een galerij met AddressGallery met de itemeigenschap Filter (Address, customerID = Dropdown1.Selected.ID). U kunt dan een bewerkingsformulier hebben voor de adreslijst met het gegevensbronadres en de itemeigenschap Lookup (Address, ID = AddressGallery.ID). Op die manier kunt u gemakkelijk een adres wijzigen of een nieuw adres voor dat bedrijf toevoegen.
Excuseer mijn Nederlands alstublieft

Smilegif.gif

 

Helpful resources

Announcements
Power Platform Conf 2022 768x460.jpg

Join us for Microsoft Power Platform Conference

The first Microsoft-sponsored Power Platform Conference is coming in September. 100+ speakers, 150+ sessions, and what's new and next for Power Platform.

May UG Leader Call Carousel 768x460.png

June User Group Leader Call

Join us on June 28 for our monthly User Group leader call!

PA Virtual Workshop Carousel 768x460.png

Register for a Free Workshop

This training provides practical hands-on experience in creating Power Apps solutions in a full-day of instructor-led App creation workshop.

PA.JPG

New Release Planning Portal (Preview)

Check out our new release planning portal, an interactive way to plan and prepare for upcoming features in Power Platform.

Top Solution Authors
Users online (1,720)