cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Reply
KV1234
Level: Powered On

Error at upgrade

Can not upgrade to CDS for Apps:

CdsUpgradeProcessPlatformFailure: CDS-päivitysprosessi on havainnut virheen, ja sitä pitää yrittää uudelleen. Tämän pyynnön seurantatunnus oli f2a27345-4f14-475f-bc33-6c03ecf4c01e