cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
0 Kudos

obliczanie wypłat

nie wiem czy do końca jest taka aplikacja co skanuje cyfry z pliku np. karty 

 

Status: New
Comments
sebeszcz
New Member

albo systemu pracowników za pomocą karty magnetycznej przelicza godziny sumuje poprzez dodawanie i jest gotowy arkusz i odcinek do wypłaty np????