cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
About Me

intalentsdotco

New Member 1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000
InTalents Website https://intalents.co/ là một nền tảng Application Tracking System đáp ứng các tiêu chí dễ sử dụng nhất, giá tốt nhất và nhiều người dùng nhất. Chúng tôi tâm huyết phát triển nền tảng này với mục đích: Tiết kiệm thời gian tuyển dụng và quản lý ứng viên lên đến 60%, Tăng hiệu suất tuyển dụng lên gấp 3 lần so với dùng Excel truyền thống, Một chi phí hợp lý để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Startup, SMEs và những cá nhân Headhunters, Nhà tuyển dụng và các đội ngũ Talent Acquisition. Địa chỉ: 1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000 Mail intalentsdotco@gmail.com và support@intalents.co. Số điện thoại: 0906330450. Hashtags #applicanttrackingsystem #ats #recruitment #talentacquisition. Quan tâm Nền tảng quản lý tuyển dụng ATS, Lưu trữ dữ liệu ứng viên, Thu hút nhân tài ứng dụng Inbound Recruiting, Hệ thống giới thiệu ứng viên nhận thưởng,
Public Statistics
Name InTalents Nen tang tuyen dung nhan tai
Email intalentsdotco@gmail.com
Location 1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000
Personal web page https://intalents.co/
Date Registered ‎01-18-2022 06:45 AM
Date Last Visited ‎01-18-2022 08:18 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎01-18-2022 08:18 AM
Latest Tags
No tags yet